Záruční lhůta a reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu emailem na obuvondracek@seznam.cz. Případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.

  • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady prodávajícího.
  • Zboží musí být dodáno kompletně, tak jak bylo převzato od prodávajícího.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného nakládání se zbožím, nesprávného ošetření a jakýchkoli zásahů, ani za škody  způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
  • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijímáno pouze čisté.
  • Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem – 24 měsíců.
  • Reklamační lhůta se počítá ode dne doručení zboží prodávajícímu.

Postup při reklamaci

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo emailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a variabilní symbol Vaší objednávky.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.